Ułatwianie użytkowania produktu

Oznakowania w postaci naklejek mogą też pełnić funkcję opisową. Użytkowanie wielu produktów wymaga jasnych i czytelnych instrukcji. Panele sterowania, panele kontrolne to główny obszar zastosowania ułatwiający użytkowanie produktu.