Oznaczanie identyfikujące produkt

Produkując klika wersji tego samego produktu warto ułatwić klientom ich rozróżnienie. Najlepiej zrobić to trwale i estetycznie.