Numerowanie produktu

Przygotowanie limitowanej serii produktów lub ewidencjonowanie sprzedanych masowo będzie możliwe z oznakowaniami numerowanymi.